Logo GOGBOT
PLANETARTJAARVERSLAG2021<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Lees verder
...fuck corona, here we go!!
...fuck corona, here we go!!

jaarverslag

-2021-
Voorwoord_Kees_de_Groot<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Voorwoord

Enschede 1 januari 2022, om 04:39 uur

Voorwoord

We kijken terug op een krankzinnig jaar in pandemische tijden. Een jaar waarin we ondanks de vele restricties en maatregelen twee grote en succesvolle festivals konden presenteerden, GOGBOT in Enschede en FAKE ME HARD in Rotterdam. Twee festivals waarin we, zoals bij al onze projecten, de grenzen van maatschappijkritiek, technologie en creativiteit opzochten. Kritisch en confronterend, maar ook toekomstgericht en opbouwend.

We kijken ook verder terug in de tijd. 26 jaar na de oprichting van PLANETART (in 1995) mag dat wel. Toentertijd stond het world wide web nog in de kinderschoenen. Met PLANETART namen we alvast een voorproef op de interconnected digitale wereld die nu niet meer is weg te denken uit onze levens. PLANETART, what's in a name. In de beginjaren van ons kunstenaarsinitiatief, toen we met tentoonstellingen en parties in kraakpanden de eerste stappen zetten als culturele organisatie, en ons netwerkfundament werd gelegd met projecten en presentaties in Twente, Amsterdam, Berlijn, New York en Tokyo,

Inmiddels is PLANETART doorgegroeid en werken we samen met talloze partners en worden we structureel ondersteund door fondsen en overheden. In 2021 is PLANETART voor het eerst ondergebracht in de BIS, de structurele ondersteuning van het ministerie van OCW. Een geweldig mooie erkenning voor onze projecten, maar ook een motivatie om nog meer de grenzen op te zoeken met allerlei initiatieven die op dit moment worden. Parallel hieraan hebben we nu de mogelijkheid om onze organisatie te professionaliseren met een team van enthousiaste en bekwame medewerkers. Mede hierdoor zien we vol vertrouwen uit naar de toekomst.

Fuck corona, here we go!!

Kees de Groot
Creatief Directeur PLANETART

Wil de échte Kees de Groot nú opstaan?
PARTNERSEN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Partners & Samenwerkingen

samenwerking
met 100%fat

samenwerking
met kitt

PLANETART is de verbindende factor tussen opkomende creatief talent, gevestigde culturele instellingen en het bedrijfsleven op zowel regionaal als (inter)nationaal vlak.

In 2021 sloegen we de handen ineen met het RijksmuseumTwenthe voor een meerjarige samenwerking voor onze langlopendeGOGBOT-tentoonstellingen. We zoeken ook de verbinding met andere cultureleinstellingen. In Enschede o.a. met Sickhouse, TETEM, Metropool, Wilminktheateren Muziekcentrum, en daarbuiten met Kunstblock,V2_,WORM, Brutus (voorheen AVL Mundo) en Ateliervan Lieshout, Art Rotterdam en Roffa Mon Amour, MU en PRSPCT Agency. Met hen werken we aan gezamenlijk programma’s en wisselen we kennis uit. En ook met gemeentelijke initiatieven onderhouden we nauw contact: Enschede Promotie, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners. En een speciale vermelding voor Concordia, met wie we intensief samenwerken voor professionaliseren we onze bedrijfsvoering.

Op educatieniveau opteren we voor een hands-on mentaliteit die is geworteld in de praktijk. University of Twente-studenten bieden we jaarlijks een 10 weken durende traject aan, met als culminatie deelname aan GOGBOT. Ook met Hogeschool Saxion, ROC Twente en de AKI staan we op goede voeten en werken we structureel samen aan workshops of andere educatieprogramma’s. Daarnaast zijn er van alle eerder genoemde instellingen jaarlijks meerdere stagiaires, minorstudenten en graduates bij PLANETART te vinden.

Tevens lof voor de vele opkomende, snelgroeiende en aanstormende collectieven en organisaties die in het door PLANETART opgerichte creatieve verzamelpand WARP Technopolis bij elkaar komen om te leren, discussiëren, maken en chillen. Hier zijn mooie initiatieven uit ontstaan, zoals MediaMusic van ArtEz Conservatorium, DJ collectieven Oscillate, Eastside Underground, DiepeShit, Twidl, Kortsluiting, ITMOTR, of incubators als SPACECAST en BlackBrick.

PLANETART heeft zich in 2021 aangesloten bij Cross-TIC, een nieuw samenwerkingsproject met de 14 Twentse gemeenten en diverse culturele instellingen. Met dit project jagen we de structurele en duurzame ontwikkeling van creatief jong talent in de regio aan.

PLANETART_JA_MITS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PLANETART?
JA! mits…

In 2020 bestempelde de Provincie Overijssel ons festival GOGBOT als Beeldbepalend Evenement voor de periode 2020-23. En vol trots bevestigde PLANETART haar plek in het nationale culturele speelveld met de toetreding tot de Basisinfrastructuur Cultuur voor de periode 2021-24. Deze twee stevige pijlers geven ons een fantastisch fundament waarop we onze activiteiten bouwen. In 2021 hebben we hard gewerkt om de noodzakelijke stappen te maken die horen bij de toekenning van de subsidies.

Om de kwaliteit van onze kernactiviteiten te realiseren en te verhogen hebben we de artistieke en zakelijke leiding gescheiden. Door het aantrekken van een zakelijk leider konden de creatief directeur en het programmateam zich focussen op de artistieke kwaliteit van onze programmering. Daarbij is de kwaliteit in plaats van de kwantiteit van de programmering vooropgesteld. In die afweging speelde Corona ook een grote rol. Door een duidelijke focus op de kern van de programmering bleven we flexibel en konden we snel schakelen waar dat nodig was. Een mooi voorbeeld daarvan was het integreren van een livestream-infrastructuur in aanloop naar en gedurende GOGBOT.

Met toetreding tot de Bis mag PLANETART na 26 jaar vruchtbare jaren meedoen met de grote jongens
Positief advies van de RvC!

Met de ervaring van het afgelopen jaar beseffen we ons dat wendbaarheid en weerbaarheid een groot goed is. PLANETART houdt in haar groeiambities dan ook rekening houden met een grote mate van onvoorziene gebeurtenissen; totale maatschappelijke instorting lijkt onvermijdelijk. En uit de mondiale chaos die in 2021 in gang is gezet zal PLANETART als baken van creativiteit een nieuwe toekomst inleiden. Want ambitieus in onze groei zijn we. Werelddominantie? We adapt, or die ;)

PLANETART wil een voorbeeld zijn binnen het culturele veld en onderschrijft in haar handelen en programmering de drie gedragscodes van de culturele sector. Zo hebben we in 2021, in het licht van de Governance Code Cultuur, een Raad van Toezicht ingesteld, zijn de statuten van de stichting doorgelicht en aangepast en is een zakelijk leider aangesteld om de culturele codes te borgen. PLANETART heeft zich aangesloten bij het Cultureel Beraad in Enschede en zijn er partnerschappen aangegaan op het vlak van financiën en HRM met o.a. Concordia en Kaliber Kunstenschool voor de borging van de organisatie. PLANETART heeft op dit moment 2 medewerkers in loondienst en wij verwachten dit aantal in begin 2022 uit te breiden naar 3. Zo werken we aan een hecht team van professionals met een goede organisatorische basis.


PLANETART opereert met haar programma voor een groot deel in de publieke ruimte. Onze festivals zijn overwegend vrij toegankelijk voor iedereen, zonder gemakzuchtig te zijn. We sluiten niemand buiten, maar houden wel confronterende spiegels voor. En daar mag je bij weglopen. Wij hebben de Code diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Ons team bestaat uit internationale professionals en de onderlinge voertaal is Engels. We werken samen met partners die zich specialiseren in diversiteit en inclusie, zoals bijvoorbeeld Sickhouse. Diversiteit en inclusie is een vast agendapunt bij het tot stand komen van onze programmering. Bij ons aannamebeleid, waaronder personeel, stagiairs en trainees, streven we naar een meerstemmigheid die een afspiegeling is van de maatschappij.Martynas, loopt stage bij PLANETART.
Lees zijn verhaal hier.

Wij geloven in een eerlijke toekomst, hoe scheef de wereld nu ook is. Wij ageren bij uitstek tegen het ongebreidelde kapitalisme, het TEC-totalitarisme of welke vorm van machtspolitiek dan ook. Onze artistiek leider wordt dan ook regelmatig uitgemaakt voor anarchist. Echter, goed voorbeeld doet volgen. Wij houden ons aan de Fair Practice Code. Wij betalen onze kunstenaars een eerlijk loon (zie Mondriaanstichting link), geven onze vrijwilligers een passende vergoeding, werken met een goede ZZP-constructie en werken met contracten voor het kernteam. Onze financiering is transparant en helder. Wij passen niet alleen toe, maar gaan ook het gesprek aan over geld. Dat vinden we in Nederland doorgaans maar lastig. Maar u mag gerust weten wat wij verdienen. Van uw belastinggeld uiteraard.

Wilt u meer weten over onze subsidies en ambities? Lees ze hier: (BIS aanvraag en JaMits document)


WOORD_RAAD_VAN_TOEZICHT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Woord van de Raad van Toezicht

“2021 was voor PLANETART het eerste jaar van de BIS-periode. Belangrijkste doelstelling van de hele BIS periode is het verduurzamen van de verworvenheden van twintig jaar underground werk met behoud van het unieke en specifieke karakter van PLANETART. Vanzelfsprekend is dit een spannende en intensieve opgave, die ook nog eens bemoeilijkt wordt door de pandemie waarin de wereld zich bevindt.

Het verduurzamen en structureel borgen van de activiteiten van PLANETART kent een sterk intern component: opbouwen van een team, structureren van de organisatie, voldoen aan de governance code, etc. Dit alles ten dienste van het artistieke product zoals we dat al jaren kennen en zoals we dat de komende jaren willen uitbreiden. Met de aanstelling van een zakelijk leider, het aantrekken en binden van diverse personeelsleden en het voorsorteren op een afbouw van de activiteiten van de oprichter en de artistieke, creatieve motor achter PLANETART zijn mooie mijlpalen. Het feit dat er in het jaarverslag van PLANETART een bijdrage van de raad van toezicht staat bewijst dat ook op het gebied van governance PLANETART de eerste stappen gezet heeft.

Willem-Jaap Zwart
Voorzitter RvT PLANETART
“Great artists make the roads; good teachers and good companions can point them out. But there isn’t no free rides, baby. ”- Ursula K. Le Guin

In de overgangssituatie waarin PLANETART zich bevindt vervullen wij als raad van toezicht een actieve rol, door intensief te sparren met de bestuurders en regelmatiger bij elkaar te komen dan in een stabiele governance situatie verwacht wordt.

Het verduurzamen en structureel borgen van de activiteiten van PLANETART kent ook sterke externe component. Het profiel van Enschede stoelt op technologie, innovatie en creativiteit. GOGBOT is daarvan de overtreffende trap. Het is dan ook belangrijk zoveel mogelijk partijen die zich in dit profiel kunnen vinden aan PLANETART te binden. De positie die PLANETART hierin heeft is het afgelopen jaar versterkt, door structurele deelname aan het strategisch cultuurberaad en door een stevige rol te spelen in het Cross-TIC project, dat als doel heeft de maker van de toekomst te ondersteunen. De aanjagende rol die PLANETART speelt in WARP Technopolis en de aanvullende financiering die hiervoor is zeker gesteld tonen aan dat PLANETART er in slaagt een grote diversiteit aan partijen aan zich te binden

We zijn met z'n allen op weg. De reis is minstens net zo belangrijk als de bestemming. De raad van toezicht van PLANETART heeft alle vertrouwen in de medereizigers en de reisleiding en ziet met vertrouwen uit naar de voortzetting van de reis in 2022.”

- Willem-Jaap Zwart, voorzitterPROJECTEN_IN_2021<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PLANETART projecten in 2021

“Welcome to the Deep State 9 where your data is ours, the news are fake and Justice is robotic.”

GOGBOT FESTIVAL

Vijf dagen en nachten
cutting-edge tentoonstellingen, performances & talks.

GOGBOT’s missie is om een inspirerend platform te bieden voor de meest originele, visionaire avant-gardistische kunstenaars en artiesten die vandaag actief zijn. Het festival zoekt de grenzen van de nieuwste technologische ontwikkelingen open roept op tot reflectie, debat en tot een kritische verhouding met onze leefomgeving.

De eerste editie van GOGBOT vond plaats in september 2004. Sindsdien presenteert GOGBOT jaarlijks een kritisch, controversieel en urgent thema.  

FAKE ME HARD

(TEC ART 2021)

Your guide to the post-truth society.

FAKE ME HARD was jouw gids naar de post-truth society. Een spectaculaire tentoonstelling met installaties van meer dan 40 kunstenaars die de complexe realiteit van de 21e eeuw verkennen.

FAKE ME HARD was een tentoonstelling op initiatief van PLANETART en Niet Normaal INT en vond plaats in en rond AVL Mundo, Rotterdam. De tentoonstelling werd georganiseerd als alternatief voor TEC ART 2021.

Fake me hard aftermovie

SPACEBAR

Tussen lockdowns en maatregelen door, greep PLANETART elke gelegenheid aan om evenementen te organiseren in de SPACEBAR.

De SPACEBAR is een portaal naar de toekomst. Hier drink je niet alleen je biertje, maar geniet je ook van mediakunst. Hier verkennen en inspireren we de toekomst van avant-garde kunst, design, gaming, dance-cultuur en elektronische muziek.

In onze unieke cyberpunk bar en art-space vind je een grote selectie speciaalbieren, cocktails, en verdomd goede koffie. Regelmatig zie je bezoekers samen fanatiek gamen in de Gameroom of onder het genot van een drankje de tentoonstellingen en het rauwe futuristische interieur bewonderen. Onder begeleiding van DJ's die elektronische muziek door onze geluidsinstallatie laten knallen.

Helemaal achterin SPACEBAR vind je de Back Alley Xpo, waar verschillende geprojecteerde video-artworks te zien waren en twee led-robotic sculpturen van Lucien Westgeest. Eigenlijk is het volledige interieur een groot kunstwerk gemaakt door Kees de Groot i.s.m. Jelle de Graaf, is er op elk beeldscherm wat te zien.

Lees
verder

SPACEBAR RAVENIGHTS

SPACEBAR RAVENIGHTS georganiseerd door PLANETART in de SPACEBAR.

In 2021 en de toekomst voorziet PLANETART de stad Enschede van wekelijkse evenementen die (inter)nationale studenten en liefhebbers van elektronische muziek, en liefhebbers van de nacht, in een goede staat van mentale gezondheid houden door ze de stress van het dagelijkse werk- en studieleven weg te laten dansen.

We geven mensen de ruimte om nieuwe ervaringen, herinneringen & vriendschappen te creëren. De RAVENIGHTS bieden zowel lokale als internationale dj's een podium. Lichten uit, laser en rookmachine aan. Tafels en stoelen eruit, ravers erin!

Spacebar rave

Met

vaste samenwerkingen met ArtEz Conservatorium (MediaMusic), en lokale en internationale DJ collectieven zoals Oscillate, Eastside Underground, DiepeShit, Twidl, Kortsluiting, ITMOTR,  en studieverenigingen van de Hogeschool Saxion.

SPACEBAR TALKS

Maandelijkse AKI ArtEz talks night

georganiseerd door Stichting BlackBrick, en workshops, masterclasses en talks.

De SPACEBAR biedt ruimte aan sociaal maatschappelijke partijen die de ruimte willen gebruiken als meet-up / workshop space, waaronder Aki Artez.

GAMEROOM

Wie wint betaalt een rondje bier of shots!

Ben je er klaar voor? Verbeter je kennis over old-school game systemen en smash die knoppen!

PLANETART stelt Atari, SNES, NES, SEGA, Commodore 64, en meer lowtec en hightec consoles ter beschikking. Voor jong én oud.

Enter the
gameroom

De Gameroom bevindt zich in achter in de SPACEBAR en is gratis te betreden

SPACEBAR Plug & Play Streaming Service

Begin 2022 zal de Plug & Play Streaming Service in de SPACEBAR gelanceerd worden

om wendbaar en weerbaar te anticiperen op nieuwe pandemieen, apocalypses en WWIII.

Zo kan je alle evenementen van PLANETART live blijven volgen of terugkijken in ons online archief. In samenwerking met Stichting Catnip zal PLANETART een nieuwe studio aan de SPACEBAR toevoegen.

Met

Met: Katrien Jacobs, Rob van den Hoven van Genderen, Roshan Nejal, Wu Ming 1

STATIONSPLEIN METAMORPHOSIS

Sinds 2017 is PLANETART bezig met de transformatie van het oude Stationsplein naar een bruisende interactieve urban playground, met horeca en publieke events.

bij het Stationsplein-project hoort ook het terras van de SPACEBAR

Naast de al bestaande colorpath, DJ-booth en interactieve schommels, heeft PLANETART in 2021 meerdere projecten op en rondom het Stationsplein geïnitieerd en gerealiseerd. Er zijn drie permanente lichtkunst sculpturen geplaatst, gemaakt door kunstenaars David Scheidler en Reinier Kranendonk. Daarnaast is er een prototype van de interactieve skatebaan toegevoegd in samenwerking met 100%FAT & KITT Engineering, met uitbreidingsplannen voor de toekomst. In ontwikkeling is een primeur van PLANETART; de Motor van Jan Cremer zal begin 2022 geplaatst worden in de vorm een interactieve 1:1 replica van de Harley Davidson, bekend van de cover van Ik Jan Cremer. Door gas te geven en andere knoppen en hendels te bedienen krijg je fragmenten uit de boeken van Jan Cremer te horen. De technologie wordt ontwikkeld door 100% FAT en kunstenaar Jelle de Graaf bouwt de motor.

Stationsplein Enschede – Fase 1

Noorderhagen 11

Aan de Noorderhagen vind je de eeuwig groeiende sticker-muur, punktrabant op dak, grote cyberpunk murals met kussende robots en heel veel spaceinvaders!

een ware eyecatcher en icoon in de binnenstad van Enschede.

Achter het meestrechter raam van Noorderhagen 11 zie je wekelijks DJ’s draaien van In the Middle of the Rhythm Radiostation. In de Window Expo kan je sinds 2021 de robots van Lucien van Westgeest bewonderen, naast een shitload aan andere mediakunst. De zolder, SKYLAB Milkbar, bood in 2021 ruimte aan verschillende maatschappelijk sociale partijen voor meet-ups en vergaderingen. Hier maakten onder andere Exctinction Rebellion Enschede, het Party Collectief Enschede ende TUB gebruik van.


PLANETART ARCHIVES

PLANETART draagt een rijke geschiedenis aan kunst uit de jaren 80/90/00

Deze uitgebreide verzameling VHS banden, foto’s, krantenknipsels,boeken, fanzines/tijdschriften, posters/flyers, en meer, wordt omgetoverd in een volledig digitaal bereikbaar archief.

Het archief bied met talloze innovatieve PLANETART projecten een uniek kunsthistorisch overzicht in de periode uit de overgang van de analoge naar digitale cultuur. Dit project is in 2021 gestart en zal zich vanaf januari een volledig jaar richten op het permanent vastleggen en online beschikbaar stellen van het PLANETART Archief. De resultaten zijn wekelijks te vinden zijn op de social media kanalen van PLANETART, permanent op haar website met dedicated framework, en middels maandelijkse uitgebreide blogs en evenementen waarbij we terugblikken op eerdere gebeurtenissen.

Zal o.a te vinden zijn op

WARP Technopolis

In 2019 heeft PLANETART de sleutel van het voormalig VVV-pand aan het Stationsplein 1A bemachtigd.

Hier heeft is in korte tijd een bruisende broedplaats opgezet, waar in 2022 ook het Museum of The Future zal openen.

Sinds 2020 vind je op de begane grond de welbekende cyberpunk-bar SPACEBAR.

Op de 1e verdieping, het Holodeck, twintig werkstudio's die wordengehuurd door meer dan dertig creatieve talenten uit de regio die zich bezighouden met technologie en innovatie. Je vindt op de 1e verdieping ook het 360LAB, een experimenteel lab met 8 beamers en quadraphonisch soundsystem. Deze ruimte is vrij te gebruiken voor iedereen die een immersieve installatie wilt creëren.

Naast het 360LAB biedt ook de ARAI space, met haar videowall bestaande uit een 12-meter lange beamer installatie, de perfecte ruimte voor experiment en exposities. In de FAKEBAR op de eerste verdieping werd dit jaar vanalles georganiseerd, waaronder filmavonden, community-borrels en dance parties. Tijdens GOGBOT 2021 kon je ophet Holodeck ook de avantgardistische eindpresentatie van onze eerste Artists in Residence, TalentHotliners, bezoeken.

Via PLANETART zijn er binnen WARP meerdere studenten van AKI ArtEz en Saxion afgestudeerd en hebben anderen succesvol hun Saxion Smart Solutions semester afgerond, allen met grootse interactieve en audiovisuele installaties.   

In november 2020 startte een samenwerking tussen PLANETART en SPACECAST van Stichting Catnip, waarbij PLANETART ruimte en apparatuur faciliteerde. De SPACECAST kon daardoor in 2021 een succesvolle wekelijkse livestream produceren waarbij de Enschede subcultuur en jonge talenten een podium werd geboden. Het programma bestond uit talks, interviews, netwerkevents, workshops, performances, Dj-sets en meer.

In de kelder van WARP biedt PLANETART ruimte aan Stichting BlackBrick, waardoor zij zich volop kunnen bezig houden met talentontwikkeling en het organiseren van evenementen zoals avantgardistische tentoonstellingen, exposities, workshops en talks.

PLANETART ondersteunde in 2021 vele creatieve projecten in de regio door ruimte te bieden, haar apparatuur uit te lenen, te adviseren, inspireren, en  motiveren. PLANETART neemt nieuwe initiatieven mee in haar netwerk en expertise met het doel hen een kick-start te geven zodat zij in de toekomst op eigen benen kunnen staan.


Warp jam

Keiharde_cijfers<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Keiharde cijfers / Brutal facts

De jeugd is de toekomst, en de toekomst is nu. PLANETART zet volop in op talentontwikkeling en fungeert als katalysator voor opkomende creative entrepreneurs & artists.

We ontwikkelen programma’s voor - en in samenwerking met - jongvolwassenen, maar slaan daarbij altijd stevig bruggen tussen de verschillende generaties. New meets old, en waar ideeën botsen ontstaat juist nieuw leven. Als een deeltjesversneller brengt PLANETART energieën tot een (on)gecontroleerde ontploffing, maar immer met als doel om te leren met en van elkaar. Ons vermogen om in tijden van extreme polarisatie en veranderingen te verbinden is onze (drijvende, onderscheidende) kracht; kruisbestuiving, discussie, relletje, ophef, verzoening, groei, kruisbestuiving. De cirkel des leven.

Meten is weten, dus we drukken onze kwalitatieve impact graag uit in kwantitatieve data. Als toekomstig Fortune Future 50 company tracken, loggen en monitoren we alles wat los en vast zit. Nauwlettend houden we de PLANETART aanhang in de gaten om ze te dwingen tot burgerlijke (on)gehoorzaamheid. Silicon Valley is er niks bij; in Enschede wordt de samenleving van morgen gemaakt en vermaeckt. Hieronder de keiharde cijfers die aantonen dat onze werelddominantie steeds meer werkelijkheid begint te worden. 

Online stats

Unieke bezoekers
18.205

Sessies
30.044
Gem.
Sessieduur
00
:0
2
:
33
Gem.
Sessieduur
+
21
SEC.

t.o.v. sectorgemiddelde*

Bounce
percentage
47
%
gem.
Bounce
percentage
-
11
%

t.o.v. sectorgemiddelde*

* www.digishuffle.com/blogs/bounce-rate-session-duration-benchmarks/

Het totale aantal online bezoekers dat wij verspreid over onze websites ontvingen. In totaal werden er meer dan 1000 goed gespendeerde uren op PLANETARTs websites doorgebracht. 18000 mensen bekeken samen 75000 keer een webpagina.   

 • Unieke pagina
  weergaven
  75.285
 • Totaal pagina
  weergaves
  101.163
 • Gemiddelde tijd per pagina
  1
  :
  04
 • Gemiddelde pagina’s per sessie
  3
  :
  37
 • Totaal aantal
  uren op onze website
  1000
  +

Verdeling:

15
%
50
%
15
%
HerkomstSitebezoekers
20
%
 • GOGBOT

 • TEC ART

 • PLANETART

 • SPACEBAR

Ook een shoutout naar
onze Chinese
websitebezoekers; we
zien en waarderen
jullie (en jullie grote
leider). 我们爱你, Mr Shithole!

Website bezoek

Binnen de organisatie van PLANETART zitten rasechte nachtbrakers die geregeld tot in de diepe uurtjes geconcentreerd achter hun scherm zitten te zwoegen. Bij voorkeur met knallende teknomuziek op de achtergrond. Onze websitebezoekers lijken te kiezen voor burgerlijkere tijden dan wijzelf, met zwaartepunten van 7 tot en met 9 uur ‘s avond. Even lekker na je werk PLANETART browsen om te ontsnappen van de dagelijkse sleur. Ook een shoutout naar onze Chinese websitebezoekers; we zien en waarderen jullie (en jullie grote leider). 我们爱你, Mr Shithole!

Gebruikers
op basis van
de tijd van de dag

Sessies op
basis van land

Social media

We bekennen: Facebook werd in 2021 vooral ad-hoc ingezet tijdens TEC ART (FAKE ME HARD) en GOGBOT. Mark Zuckerberg stuurde ons hier al een beschuldigende mail over.

Consistent engagement onderscheidt de fakers van de heroes. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid (Socratec), en we weten dat we beter kunnen. Moeten. In plaats van twee (succesvolle) explosies van social mediageweld willen we in 2022 werken aan een consequente output van content. Met Spacebar wisten waren we al meer verspreid over het jaar actief. De Facebookpagina van PLANETART rekenen we niet mee omdat we daar geen toegang tot hadden (nu weer wel, hoor. #hackerman). Voor specifieke cijfers over FAKE ME HARD verwijzen we naar het FAKE ME HARD verslag.

 • Reacties

 • Shares

 • Comments

 • Anders

Tec art

GOGBOT

Spacebar

Op Instagram bereikten bereikten we in totaal meer dan 150.000 mensen, verspreid over vier profielen, die samen goed zijn voor zo’n 8300 volgers.

 • TEC. ART Rotterdam

  217
  posts
  1,749 followers
 • GOGBOT

  579
  posts
  3,344 followers
 • spacebar.
  enschede

  230
  posts
  1,889 followers
 • planetart.
  enschede

  33
  posts
  1,749 followers

Newsletter

Engagement. De term waarmee je aanduidt of mensen je écht leuk vinden of niet. Meer dan 40% van onze nieuwsbriefabonnees is in ieder geval, zo nu en dan, fan. In 2021 braken we net als coronabesmettingen het ene record na het andere; we haalden meermaals ons hoogste openingspercentage én clickrate ooit.

38.4
%
6.6
%
Hoogste
openings
pecentage
Hoogste
clickrate

Verder hebben we in 2021 de eerste stappen gezet richting een structurele integratie van publieksonderzoek binnen onze projecten.

Met onderzoek uit Rotterdam, met name het zogenoemde Culturele Doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals, wisten we inzicht te vergaren in de samenstelling van onze bezoekers. We zijn inmiddels gesprekken gestart met Rotterdam Festivals en Enschede Promotie om te onderzoeken of we dit model ook kunnen uitrollen in de Enschedese cultuursector (en daar voorbij). 
De meest mensen die in aanraking komen met TEC ART en GOGBOT (linker tabel) zijn tussen 25-34 jaar oud. 58% daarvan is man en 41% vrouw. Leuke kanttekening is dat de gemiddelde leeftijd van Spacebarbezoekers (recht tabel) iets lager ligt. Vanaf 34 jaar ben je blijkbaar te oud voor bier & raves? Dat kan beter, boomers! We verwachten jullie in 2022 ieder weekend in de Spacebar.

57.8
%
42.1
%
HerkomstSitebezoekers
 • VROUW

 • MAN

Touchpoints
Marketing

We bereikten ons publiek in 2021 met een breed scala aan marketingacties. Mond-tot-mondreclame speelt ook de 21ste eeuw nog een grote rol, maar wordt dicht op de hielen gezeten door de effectiviteit van social media. 

 • Social Media (26%)

 • Vrienden Familie (30%)

 • TV/Radio (17%)

 • Krant (11%)

 • Posters (10%)

 • Overigens (6%)

Tickets & bezoekers-
aantallen

Voor FAKE ME HARD stond aan het einde van de rit het aantal verkochte tickets 7000, plus 2000 bezoekers die op de gratis evenementen afkwamen. Tijdens GOGBOT gaven 1800 mensen hun zuurverdiende geld uit aan een ticket, en bereikten we 16000 mensen in de publieke ruimte. 20.000 mensen bezochten los van GOGBOT ook de expositie Deep Truth in het Rijksmuseum Twente. Dit aantal vullen we aan met 3000 bezoekers in de Spacebar (verspreid over de paar weken die we in 2021 open mochten), om op een meetbaar totaal te komen van 50.000 mensen die in 2022 onderdeel waren van een of meerdere PLANETART-projecten.

Indirecte incubatie

Bovenstaande bezoekcijfers zijn gebaseerd op contactmomenten tijdens publieke happenings. De indirecte incubatie is voor ons minstens zo belangrijk; de tientallen bobo’s die we over de vloer hadden om beleidsplannen rondom talentontwikkeling, stedelijke evolutie en ondernemerschap door te spreken, kunstenaars met wie we koffie en bier drinken en brainstormen over nieuwe kunstprojecten, tours die we voor studenten organiseren, huurders in WARP die op eigen initiatief kennisbijeenkomsten en workshops organiseren, de talloze woningkopers, hangouderen en renteniers die 24-7 op het door PLANETART onder handen genomen Stationsplein vertoeven, de bezoekers van Sickhouse (die een verdieping in WARP huren), de tentoonstellingen van BlackBrick, de werksessies van Studio Catnip, enzovoorts, enzovoorts. De komende jaren zetten we ons in om ook de impact van de indirecte incubatie meetbaar te maken.

kennisbijeenkomsten
en workshops @ warpTECHNOPOLIS

kennisbijeenkomsten
en workshops @warp

"welk cijfer zou je fake me hard geven?"

81
%
15
%
4
%
 • 1-4

 • 5-7

 • 8-10

Kwalitatieve data

We hebben in 2021 een uitgebreid kwalitatief publieksonderzoek uitgevoerd tijdens FAKE ME HARD. De data die we hier vergaarden helpt ons onze eigen zwakheden en krachten beter te kaderen. Het rauwe en schurende karakter werd als positief punt genoemd, maar tegelijkertijd was de complexiteit van de werken en het narratief achter de tentoonstelling voor een significant deel van de bezoekers nog te ongrijpbaar. We gaan soortgelijke onderzoeken voor een substantieel van onze projecten in 2022 uitvoeren.

PLANETART_in_de_media<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

planetart in de media

Samenwerking
met De Volkskrant

We stoppen pas tot de hele planeet ART is!

2021 was een fantastisch mediajaar voor PLANETART. De hoeveelheid aandacht die wie voor onze projecten genereerden was ongekend. Klaar voor wat namedropping in één adem? 3,2, 1.. GO!

Regionaal: Tubantia, 1Twente, Algemeen Dagblad, De Gelderlander en RTV Oost, De Havenloods, UITagenda, indebuurt, Vandaag en Morgen, Radio Rijnmond.

Landelijk: Metropolis M, Subbacultcha, Volkskrant, NRC, Lost Painters, Gonzo Circus, Technisch Weekblad, Mixed Grill, E-Flux, Telegraaf, Follow the Money, joop.nl, Parool, Kunststof (radio), Anna’s Brains en Nooit Meer Slapen (VPRO), Glamcult.

Hieronder een kleine greep uit het assortiment.   

Team_PLANETART<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Planetart team

Team

 • Kees
  de Groot
  Creative Director
 • Marie
  Janin
  Curator
 • Annebel
  Bunt
  Marketing & Communication,
  co-programmeur SPACEBAR
 • Gustav
  Eckrodt
  Office Manager - Internship & Graduation coach
 • Jeffrey
  Hofman
  Zakelijk Leider
 • Aike
  Lüktemöller
  Production Manager
 • Gari
  Koolen
  Marketing & Communication
 • Josephine
  Bosma
  Adviseur & Gast-curator
FUTURE_OF_PLANETART<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Future of PLANETART

Een duurzame organisatie heeft een scherp beeld van de toekomst en een helder stappenplan voor haar ontwikkeling. Wij zien de komende jaren met vertrouwen tegemoet, met als knallende stip op de horizon: Enschede als European Cultural Capital 2033. Een concreet en haalbaar doel dat kan dienen als krachtig bindmiddel voor cultureel & ondernemend Enschede. We willen samen met de culturele sector en creatief ondernemers ten strijde trekken om deze droom het komend decennium te verwezenlijken.

Voordat het zover is kijken we in 2022, naast GOGBOT en TEC ART, uit naar het lanceren van het Museum of the Future, the PLANETART Archives, de Plug&Play Streaming service. Daarnaast gaan we ons explicieter manifesteren als aanjager van aanstormend talent middels het nieuwe samenwerkingsproject met Bis-instellingen in Enschede, waar we met Cross-Tic een eerste stap voor zetten. Ook onze expedities in de publieke ruimte blijven we onverminderd ondernemen. Op korte termijn plaatsen we een nieuw kunstwerk geïnspireerd door Jan Cremer op het Stationsplein in Enschede en gaan we (corona fucking volente) op consistente basis evenementen in de SPACEBAR en broedplaats WARP Technopolis realiseren. En zelfs als er weer een nieuwe coronamutatie of een ander killervirus de kop opsteekt, zijn we inmiddels wendbaar en weerbaar genoeg om via livestreaming en virtual reality-experiences projecten te produceren. Mocht Putin op de grote rode knop drukken, kunnen we zelfs vanuit atoomkelders of een apocalyptische woestenij blijven bijdragen aan een betere wereld. Oh, how we learned to stop worrying and love the bomb in 2022!

Sneak peek van de Motor van Jan Cremer, binnenkort te berijden op het Stationsplein te Enschede
““GOGBOT staat bij mij voor eigentijds, spraakmakend en tegendraads. En met welke (corona)waarheden leven jij en ik was deze editie zeker actueel. Misschien ook te braaf, althans voor GOGBOT-begrippen. Ik heb weinig rumoer gemerkt rond deze jaargang. En zelfs geen kritische vraag gehad over onze subsidierelatie.. GOGBOT stelt de heersende consensus altijd ter discussie en schudt ons wakker. Ik kijk uit naar flinke ophef in 2022, we hebben het nodig!”” - Jeroen Diepemaat (Wethouder Gemeente Enschede)

Nawoord<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nawoord

Jeffrey Hofman
Zakelijk leider PLANETART

2021 was in alle opzichten een woelig jaar. Er lagen grote uitdagingen op de plank voor PLANETART op het vlak van professionaliseren van de organisatie, aandacht geven aan de codes (link naar Fair practice, good governance en idv. en inclusiviteit) in het culturele veld en het realiseren van onze prikkelende programma’s. Daarnaast moesten we alle creatieve zeilen bijzetten om te koersen op de verraderlijke winden van Corona. Dat maakte het bereiken van de gewenste bestemming op zijn minst avontuurlijk. 

Toch meen ik te kunnen zeggen dat we een mooie reis hebben afgelegd. In 2021 hebben we met de succesvolle festivals FAKE ME HARD en GOGBOT onze stempel weten te drukken. De openbare ruimte is verrijkt met nieuwe beelden. Online zijn we actief via streaming. En team PLANETART is hechter geworden dan ooit tevoren. Doel was om een sterke en toekomstbestendige organisatie neer te zetten. De eerste stappen hebben we gemaakt. Warp speed ahead to 2022. Engage!

Van de businessbroeder,

Jeffrey Hofman

Dank_&_Nawoord<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
COLOFON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Colofon